Bezpečnost potravin

33. zasedání Komise Codex Alimentarius (CAC)

Vydáno: 2. 7. 2010
Autor:

Uskuteční se v Ženevě (Švýcarsko) ve dnech 5.–9.7.2010.

Je k dispozici anotovaný program 33. zasedání CAC (příloha 1).U každého bodu programu je uvedeno rozdělení kompetence a práva hlasovat mezi EU a jejími členskými státy (EUMS).
EU vypracovala připomínky k jednotlivým bodům programu, které se budou během zasedání projednávat (příloha 2).
Postoj EU k navrhovaným maximálním limitům reziduí pro pesticidy, které budou předmětem projednávání na 33. zasedání CAC, jsou uvedeny v příloze 3. EU vyjadřuje obavu, pokud jde o rezidua některých pesticidů a sice:
– methomylu (094) v jablkách,
– fluopicolidu (235) v celeru, růžičkové kapustě a listové zelenině,
– haloxyfopu (194) ve všech komoditách (kritické hodnoty pro mléko).
V příloze 4 je podpověď EU a členských států ke zprávě elektronické pracovní skupiny pro živočišná krmiva v rámci CA.
 
Příloha 1: CAC (33rd Session): Annotated agenda (pdf, 80 kB, 17 stran)
Příloha 2: European Union comments (pdf, 199 kB, 49 stran)
Příloha 3: EU Comments on Draft MRL for Pesticides (pdf, 14 kB, 2 strany)
Příloha 4: EU Comments on Report of eWG on Animal Feeding (pdf, 14 kB, 2 strany)
 

Zdroj: Evropská komise