Bezpečnost potravin

30 let fungování RASFF: konference Evropské komise

Vydáno: 3. 6. 2009
Autor:

Uskuteční se 16.7.2009 v Bruselu.

U příležitosti 30. výročí fungování systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF) organizuje Evropská komise – GŘ zdraví a ochrany spotřebitele konferenci, která se uskuteční v Bruselu dne 16.7.2009. Program konference. K účasti na akci jsou přizváni za každý členský stát EU dva zástupci, kteří se systémem RASFF každodenně pracují. Více informací o akci je k dispozici na www.30yearsrasff.eu/.
 
Zdroj: SZPI (Národní kontaktní místo pro RASFF)