Bezpečnost potravin

3. ročník soutěže o nejlepší řeznicko-uzenářskou prodejnu roku 2010

Vydáno: 23. 4. 2010
Autor:

Český svaz zpracovatelů masa vyhlašuje již 3. ročník soutěže o nejlepší řeznicko-uzenářskou prodejnu.

ČSZM  podporuje profesní aktivity svých členů  a touto akcí se snaží podpořit a ocenit prodejny masa a uzenin, které převyšují běžný standard prodeje svojí nabídkou kvalitního sortimentu masných výrobků.

Přihlášený soutěžní subjekt musí provozovat prodejnu nebo prodejní úsek zabývající se prodejem masa nebo masných výrobků konečnému spotřebiteli v termínu konání soutěže. Pokud soutěžní subjekt provozuje více prodejních míst, může přihlásit v jednom kraji maximálně jednu prodejnu, a to maximálně ve třech krajích. Podmínkou účasti v soutěži je prokazatelný prodej nejméně jednoho druhu masného výrobku s národní značkou kvality potravin KLASA.
Krajské kolo bude zahájeno 1. 6. 2010 a končí 15. 7. 2010 vyhlášením jednoho postupujícího z každého kraje do kola celostátního.
Pořadatel soutěže bude v krajském kole provádět „tajné“ hodnocení obchodů, tzv. Tajného zákazníka, při kterém bude bodovat splnění stanovených kritérií soutěže. Hodnotitel se během návštěvy obchodu nemusí „odtajnit“, tzn., že jeho návštěva nebude obchodníkovi předem avizována a ani během ní se nemusí identifikovat.
Vybrané obchody budou zveřejněny na internetových stránkách www.cszm.cz .

Druhé – celostátní kolo Tajného zákazníka proběhne v termínu 1. 8. 2010 – 1. 9. 2010. Vybraných 14 obchodů bude v tomto kole navštíveno hodnotící komisí a nejlepší prodejna bude vyhlášena jako „Řeznická prodejna roku 2010“.
Absolutní vítěz bude však oznámen až na slavnostním vyhodnocení celostátního kola soutěže, které se uskuteční 5. 10. 2010, v rámci odborného semináře ČSZM v hotelu Grand Beroun.

Informace: www.cszm.cz
Dotazy: sekretariát@cszm.cz , Ing. Vosátková, tel.:  244 092 405, mobil: 724 258 003

Vítěz 1. ročníku soutěže: prodejna Řeznictví a uzenářství Chovaneček z Litoměřic
Vítěz 2. ročníku soutěže: podniková prodejna společnosti Rostěnice, a. s., Vyškov

Řeznicko-uzenářské noviny XIX, 2010, č. 2, s. 11