Bezpečnost potravin

3. mezinárodní konference zaměřená na aktivní a inteligentní balení potravin

Vydáno: 28. 1. 2009
Autor:

Ve dnech 1. – 3. dubna 2009 se v Campden (Vel. Brit.) koná konference a workshop Active and Intelligent Packaging.

Campden & Chroleywood Food Research Association (Campden BRI) pořádá  ve dnech 1. – 2. dubna 2009 Třetí mezinárodní konferenci o aktivním a inteligentním balení potravin. Poté 3. dubna následuje speciální workshop.
Další informace najdete zde.
Vložné na konferenci: 450 Lst (při účasti na Workshopu se vložné= na konferenci snižuje o 50 Lst).
Vložné na workshop: 395 Lst (při zaplacení do 30. 1. sleva 40 Lst).

www.chill-on.com