Bezpečnost potravin

3. mezinárodní konference o bezpečnosti krmiv

Vydáno: 10. 9. 2009
Autor:

Uskuteční se ve Wageningenu (Nizozemí) ve dnech 6.–7.10.2009. Konference v rámci projektu EU: SAFEED–PAP.

SAFEED–PAP (Safe FEED Processed Animal Proteins) je projekt podporovaný Evropskou komisí prostřednictvím 6. rámcového programu V&V, který se zaměřuje na detekci přítomnosti species-specifických zpracovaných živočišných bílkovin v živočišných krmivech.
V rámci tohoto projektu se uskuteční 3. mezinárodní konference k problematice bezpečnosti krmiv. Uvedená konference je organizována ve spolupráci s COST action Krmiva pro zdraví (Feed for Health, FA 0802; pracovní skupina 2: bezpečnost krmiv a pracovní skupina 3: dodávka krmiv).
 
Hlavní témata konference:
– Současné pokroky v analýze krmiv
– Legislativní rámec
– Vliv krmiv na bezpečnost potravin
– Dosledovatelnost (traceability)
– Úloha referenčních laboratoří Společenství
– Posuzování rizika
– Použití počítače v bezpečnosti krmiv
– Budoucí výzvy v bezpečnosti krmiv
 
 
Předcházející konference se uskutečnily ve městě Namur (Belgie) a to:
 
1. konference o bezpečnosti krmiv: 16.–18.6.2004 (v rámci projektu Stratfeed)
 
Zdroj: EU-AgriNet