Bezpečnost potravin

21. zasedání poradní skupiny EFSA

Vydáno: 19. 4. 2007
Autor: pospisilova

Program a dokumenty připravené pro zasedání, které se uskuteční dne 19. dubna 2007 v  Berlíně (SRN).

Zástupci členských států EU se dne 19. dubna 2007 sejdou v Berlíně, aby zde diskutovali o posilování spolupráce a vzájemném propojování mezi Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a členskými státy. Akce se zúčastní také země EFTA a země, které čekají na přijetí do EU (jako pozorovatelé).
Na programu schůzky bude zejména:
– Implementace rozhodnutí managementu EFSA z 23. února 2007, které se týká článku 36 nařízení o zřízení EFSA.
– Informace z prvního zasedání řídicí skupiny pro spolupráci (Steering Group on Cooperation, SGC), které se konalo 21. března 2007 a diskuse o projektech navrhovaných SGC.
– Zřízení tzv. “focal points” (středisek) v členských státech pro úzkou spolupráci s EFSA.
– Aktuální informace a výměna názorů na problematiky členských států a EFSA.
Pro zasedání byla připravena řada dokumentů:
Evropská síť managerů pro tvorbu databáze spotřeby potravin (Tato síť bude koordinovat zanášení informací o spotřebě potravin v jednotlivých zemích do pan-evropské databáze spotřeby potravin)