Bezpečnost potravin

2. světová konference OIE o welfare zvířat

Vydáno: 1. 10. 2008
Autor:

Uskuteční se v Káhiře (Egypt) ve dnech 20.–22. října 2008.

2. světová konference OIE o welfare zvířat se uskuteční pod názvem “Putting the OIE Standards to Work” (Uvádění standardů OIE do praxe). Bude se zabývat implementací OIE standardů týkajících se welfare zvířat během přepravy po souši, moři a vzduchem, dále porážkou zvířat pro humánní spotřebu a usmrcováním zvířat z důvodů regulace onemocnění.
Konference je určena pro veterinární pracovníky, výzkumníky, legislativce, zainteresované subjekty a mezinárodní nevládní organizace, které se aktivně zapojují do implementace politiky související s welfare zvířat v příslušných zemích. Na konferenci se očekává účast ca 400 delegátů. Program konference.