Bezpečnost potravin

17th European Congress on Obesity (ECO)

Vydáno: 8. 4. 2009
Autor:

Ve dnech 6. - 9. května 2009 se bude v Amsterodamu konat 17. evropský kongres o obezitě zaměřený především klinické otázky obezity, na související projevy a na možnosti prevence.

Sekce 1: Prevence a podpora zdraví
sekce 2: Epidemiologie a důsledky obezity
Sekce 3: Integrační metabolismus a homeostáza
Sekce 4: Biologie genů a tkání
Sekce 5: Regulace hmotnosti a rizik

Vložné při platbě do 23. 4. 09 je 650,- EUR

Organizátorem je Evropská asociace pro výzkum obezity (“European Association for the Study of Obesity”),
která má za cíl soustavné medicínské vzdělávání (CME = Continuing Medical Education) a je součástí Evropské unie lékařských specialistů (European Union of Medical Specialists = UEMS),

18. kongres o obezitě se bude konat 25. -28. května 2011  v tureckém Istanbulu.

Kontakty: ECO 2009 Secretariat, 28 Portland Place, London, W1B 1LY 
Tel:  +44 20 7467 9610
Fax: +44 20 7636 9258