Bezpečnost potravin

174 nových aromatizujících látek GRAS

Vydáno: 5. 9. 2007
Autor: pospisilova

Panel expertů FEMA publikoval 23. vydání aromatizujícíh látek obecně považovaných za nezávadné (GRAS).

Panel expertů Asociace výrobců aromat a extraktů (Flavor and Extract Manufacturers Association, FEMA) v USA po dobu více než čtyřiceti let zajišťuje vyhodnocování bezpečnosti aromatizujících látek. Látky, které panel expertů FEMA považuje za podmínek jejich použití obecně za bezpečné (Generally Recognized As Safe”, GRAS) se nepovažují za potravinářská aditiva a před jejich uvedením na trh v USA není zapotřebí pro tyto látky získat souhlas Úřadu pro potraviny a léky (US FDA).
Panel expertů FEMA tvoří odborníci z různých vědních disciplín, např. z toxikologie, patologie, biochemie, organické chemie, farmakologie. Jednotliví členové pracují v panelu po dobu dvou až více než 25 let, v průměru 11 let. Panel pravidelně publikuje svá rozhodnutí o látkách GRAS v recenzované literatuře.
Společný výbor expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva (JECFA) inicioval v roce 1996 program systematického vyhodnocování bezpečnosti aromatizujících látek. Ve shodě s panelem expertů FEMA došel JECFA k závěru, že více než 1 700 aromatizujících látek GRAS nepředstavuje za současných podmínek jejich použití riziko pro zdraví. Podobný program začal v EU v roce 2001. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) došel u látek strukturálně podobných těm, které vyhodnocoval JECFA, k podobným závěrům.
Panel expertů FEMA hraje klíčovou úlohu ve vyhodnocování bezpečnosti aromatizujících látek a to ve světovém měřítku. Počátkem roku 2005 se JFFMA (Japanese Flavor and Fragrance Materials Association) spojila s IOFI (International Organization of Flavor Industries) a FEMA s cílem vyhodnotit z hlediska GRAS více než 300 látek původně používaných k aromatizaci pouze v Japonsku a v jiných asijských zemích.
Institut potravinářských technologů v USA publikoval prostřednictvím svého časopisu Food Technology 23. vydání aromatizujících látek označovaných GRAS. Pro 174 nových aromat uvádí panel expertů FEMA údaje o použitelných množstvích těchto látek v různých kategoriích výrobků. 23. vydání GRAS aromatizujících látek je k dispozici v příloze.
 
Příloha: GRAS flavoring substances 23 (pdf, 724 kB)