Bezpečnost potravin

14. vědecké kolokvium EFSA: klasifikace potravin

Vydáno: 1. 3. 2010
Autor:

Uskuteční se v Parmě ve dnech 20.–21.4.2010.

Cílem 14. vědeckého kolokvia EFSA je společné jednání mezinárodních expertů z různých sektorů ke klíčovým problémům týkajícím se klasifikace potravin a vytvoření návrhů FCDS (Food Classification and Description Systems; Systémů klasifikace a popisu potravin). FCDS jsou nezbytné pro posuzování expozice, která provádí EFSA.
Kolokvium proběhne v následujících čtyřech diskusních skupinách (DG):

DG1: minimální požadavky na popis potravin pro různé konečné uživatele;

DG2: návrh systému klasifikace potravin vypracovaný pracovní skupinou EFSA pro klasifikaci potravin;
DG3: složené potraviny v klasifikaci potravin – trvalý problém;
DG4: jak proveditelný je sběr podrobných dat o spotřebě potravin pro účely posuzování rizika?

Výstupy z jednotlivých diskusních skupin budou prezentovány na závěrečném plenárním zasedání, kde budou formulovány závěry, popř. doporučení. Souhrnná zpráva z kolokvia bude následovat.

 
Zájemci o účast na 14. vědeckém kolokviu EFSA se mohou přihlásit prostřednictvím registračního formuláře. Účast na kolokviu je omezena na 100 expertů. Po naplnění tohoto počtu bude registrace ukončena, nejpozději však 9.3.2010.
 
Zdroj: EFSA