Bezpečnost potravin

13th Australian Food Microbiology Conference

Vydáno: 8. 1. 2009
Autor:

Ve dnech24. – 26. března 2009 se v Melbourne koná 13. australská konference potravinářských mikrobiologů.

Už více než 30 let se v Austrálii tradičně pořádají konference mikrobiologů. 13. australská konference potravinářských mikrobiologů se koná 24. – 26. března 2009 v Melbourne.
První den začíná sérií praktických workshopů zaměřených na odběr vzorků, testování hygieny, rychlometody a ID a průmyslové případové studie. Druhý a třetí den bude věnován poznatkům z průmyslu (výrobní hygiena, laboratorní metody, kvalita vody, kvalitativní analýza ve výrobě, interpretace mikrobiologických výsledků, bezpečnost potravin ze zahradnické produkce a minimálně opracovaných chlazených potravin) a z výzkumu (přežívání mikroorganismů v potravinovém řetězci, nové produkty, procesy a technologie pro kontrolu potravin a detekci/identifikaci mikroorganismů aj.)
Úplný program a informace k registraci najdete na stránkách AIFST.
Abstrakta z přednášek a posterů lze získat na adrese: aifst@aifst.com.au
Food Australia, 60, 2008, č. 8, s. 352