Bezpečnost potravin

11. kolokvium EFSA: Karcinogenita akrylamidu – nové důkazy týkající se dietetické expozice

Vydáno: 20. 5. 2008
Autor:

Uskuteční se ve dnech 22.–23. května 2008 v Tabiano (Itálie).

Akrylamid je kontaminant, který se tvoří v potravinách, zejména v komoditách rostlinného původu bohatých na sacharidy a chudých na bílkoviny, a to při tepelném opracování: smažení, pečení nebo pražení při teplotách 120 °C a vyšších. Mezi hlavní účinky akrylamidu patří neurotoxicita a karcinogenita. Na laboratoních zvířatech se prokázalo, že sloučenina je genotoxická a karcinogenní.
Evropská komise požádala v roce 2005 EFSA, aby s ohledem na zprávu z 64. zasedání Společného výboru expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva (JECFA) provedl posouzení akrylamidu v potravinách. JECFA došel ve své zprávě k závěru, že toxikologická databáze byla neúplná, a proto existuje, pokud jde o akrylamid, řada nejistot. Doporučil, aby došlo k novému posuzování akrylamidu, a to tehdy, až budou potřebné údaje k dispozici.
Na 11. vědeckém kolokviu EFSA se bude diskutovat o nových vědeckých poznatcích publikovaných od roku 2005 k problematice karcinogenity akrylaminu a aplikace biomarkerů pro odhad expozice a objasnění způsobu působení akrylamidu. Diskuse bude probíhat ve čtyřech diskusních skupinách:
DS1: Epidemiologické studie – hodnocení důkazů a určování nejistot
DS2: Biomarkery – nový pohled na expozici a způsob působení
DS3: Mechanismus karcinogenity
DS4: Expozice akrylamidu ze stravy v Evropě – aktuální stav
 
Výstupy z jednotlivých diskusních skupin budou prezentovány na závěrečném zasedání a budou učiněny závěry kolokvia, popř. vydáno doporučení EFSA. Výstup z kolokvia bude následně shrnut do celkové zprávy.
 
Zdroj: EFSA

Pozn.:  Přehled dosud pořádaných kolokvií EFSA:

1. kolokvium:

6. kolokvium:
7. kolokvium:
8. kolokvium:
9. kolokvium:
10. kolokvium: