Bezpečnost potravin

1. mezinárodní symposium o minerálních látkách v mléčných výrobcích

Vydáno: 21. 9. 2008
Autor:

Symposium pořádané IDF/INRA se koná ve dnech 1. až 3. října 2008 v Saint Malo ve Francii.

Symposium pořádané Mezinárodní mlékařskou federací IDF a Francouzským ústavem pro zemědělský výzkum INRA se koná ve dnech 1. až 3. října 2008 v přímořském městě Saint Malo na severozápadě Francie.
Hlavní zaměření symposia:
– představení aktuálních vědeckých poznatků z oblastí chemie, fyziky, biochemie, technologie a výživy
– komplexní vyhodnocení funkcí minerálních látek
– vymezení neřešených problémů
– návrh strategie výzkumu a vývoje v oboru.