Složení potravin

Z chemického a výživového hlediska se termínem „složení potravin“ míní obsah jednotlivých živin a jiných chemických látek. Př označování potravin se však pod tímto termínem míní, z jakých potravinových složek byla „směsná“ potravina vyrobena. Je to stanoveno vyhláškou 113/2005 o označování potravin, podle které musí být tyto údaje uvedeny na balených potravinách za slovem „složení“. Týká se to vícesložkových potravin (nikoli jednosložkových jako je např. konzumní mléko bez přísad), přičemž údaje o obsažených složkách, musí být řazeny sestupně podle obsahu jednotlivých složek v potravině v době výroby. Za složku se považuje jakákoli látka včetně aditiv, potravních doplňků (vitaminy, minerální látky, enzymy aj.) a aromat, která byla použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je v konečném výrobku stále obsažena (a to i ve změněné formě). Aditiva se označují názvem nebo číselným kódem „E …“ a názvem kategorie, do které přídatná látka patří (antioxidant, zahušťovadlo apod.).

V případě směsí ovoce, zeleniny nebo hub použitých jako složky potraviny, ve kterých hmotnost žádné z dílčích složek výrazně nepřevládá a jejichž podíly se mohou měnit, mohou být tyto složky uvedeny v seznamu složek společně pod označením „ovoce“, „zelenina“ nebo „houby“ s dovětkem „v různém poměru“ a bezprostředně následovány seznamem obsaženého ovoce, zeleniny nebo hub.

Na pořadí uvedených složek nezáleží, pokud tvoří méně než 2 % nebo u směsí koření nebo bylin.

Mezi složkami nemusí být uvedeny přídatné látky, které nebyly přidány do potraviny přímo, ale dostaly se do ní při použití některé ze složek, ovšem za předpokladu že technologicky neovlivňují jakost, zdravotní nezávadnost nebo nutriční hodnotu potraviny.

U některých potravin se složky nemusí uvádět: u jednosložkových potravin, čerstvého (neupraveného) ovoce, zeleniny a brambor, vod (bez příchutí) označených jako sycené, kvasného octa, sýrů, másla, mléka a smetany, pokud k nim nebyly přidány jiné složky než mléčné výrobky, enzymy a mikrobiální kultury a jedlá sůl.
Voda přidávaná do potraviny se na obalu obvykle označí jako složka, pokud její obsah v konečném výrobku představuje více než 5 %.
Nově platí od listopadu 2005 povinnost označovat v rámci „složení potraviny“ přítomnost alergenních složek, které jsou vyjmenovány ve vyhlášce 113/2005. Musí být uvedeno, že složka je alergenem, ať je v potravině obsažena přímo nebo je obsažena jakákoli látka z ní pocházející. Výjimkou z této povinnosti je případ, že z názvu potraviny je alergenní složka jednoznačně patrná (např. vejce).
Množství potravinové složky se musí uvést, pouze ve vymezených případech, např. když je název složky použit v názvu potraviny (např. sýr se šunkou) nebo když je složka zdůrazněna na obalu slovně, obrazově nebo graficky. Uváděné množství má odpovídat okamžiku zpracování.
Obsah jedlé soli, musí být uveden, pokud jí potravina obsahuje více než 2,5 % (nevztahuje se na dehydratované výrobky, ochucovadla a studené omáčky a dresinky).
Pokud obsah etanolu (alkoholu) v nápoji převyšuje 1,2 % objemových, musí být označen.
Kromě těchto základních požadavků na označování složení platí u některých potravin (např. u obohacených) ještě další pravidla uvedená v příslušných komoditních vyhláškách. (sk)