Aditiva

Aditiva (potravinářské přídatné látky, potravinářská aditiva, přídatné látky) jsou charakterizovány jako látky, nebo jejich směsi, které nejsou obvykle určeny ke spotřebě jakožto potravina. Tyto chemické látky, ať přírodního nebo syntetického původu jsou z technologického důvodu záměrně přidávány do potravin při výrobě, zpracování, skladování nebo balení za účelem zvýšení její kvality např. prodlužují trvanlivost potravin, zvýrazňují nebo obnovují barvu potravin, zvyšují nebo regulují kyselost a mají zahušťovací vlastnosti, případně dodávají potravinám sladkou chuť bez použití řepného cukru. Potravinářské přídatné látky však mohou být přirozenou součástí potraviny. Mezi aditiva nepatří složky potravin jako sůl, ocet, droždí, koření apod., které ačkoli se přidávají v malém množství, jsou samy potravinami (jejich přípustnost je podložena dlouhodobým používáním).

Přídatné látky jsou členěny na druhy nebo do kategorií v souladu s funkcí (tzv. funkční třídy), kterou v potravinách a v potravinářských enzymech zastávají. Kromě názvu nebo kódu E musí být uveden i název příslušné kategorie, do které látka patří.

Přídatné látky se na základě jejich technologické funkce rozdělují do 26 funkčních tříd:
Sladidla, barviva, konzervanty, antioxidanty, nosiče, kyseliny, regulátory kyselosti, protispékavé látky, odpěňovače, plnidla, emulgátory, tavicí soli, zpevňující látky, látky zvýrazňující chuť a vůni, pěnotvorné látky, želírující látky, lešticí látky, zvlhčující látky, modifikované škroby, balicí plyny, propelenty, kypřicí látky, sekvestranty, stabilizátory, zahušťovadla a látky zlepšující mouku.

Za potravinářské přídatné látky se však nepovažují:

 • a) monosacharidy, disacharidy nebo oligosacharidy a potraviny obsahující tyto látky používané pro své sladivé vlastnosti;
 • b) potraviny ve formě sušené nebo koncentrované, včetně potravinářského aroma začleněných během výroby složených potravin pro jejich aromatické, chuťové nebo výživové vlastnosti spolu s druhotným barvicím účinkem;
 • c) látky používané v krycích nebo potahových materiálech, které netvoří součást potravin a nejsou určeny ke konzumaci s uvedenými potravinami;
 • d) produkty, jež obsahují pektin a jsou získávány ze sušených jablečných výlisků nebo kůry citrusových plodů nebo kdoulí nebo z jejich směsi působením zředěné kyseliny s následnou neutralizací sodnými nebo draselnými solemi („tekutý pektin“);
 • e) žvýkačkové báze;
 • f) bílý nebo žlutý dextrin, pražený nebo dextrinovaný škrob, škrob modifikovaný působením kyselin nebo louhů, bělený škrob, fyzikálně pozměněný škrob a škrob ošetřený amylolytickými enzymy;
 • g) chlorid amonný;
 • h) krevní plazma, jedlá želatina, bílkovinné hydrolyzáty a jejich soli, mléčné proteiny a lepek;
 • ch) aminokyseliny a jejich soli jiné než kyselina glutamová, glycin, cystein a cystin a jejich soli, které nemají technologickou funkci;
 • i) kaseináty a kasein;
 • j) inulin.

 

Legislativní opatření

Použití přídatných látek je regulováno nařízením EU. Všechny přídatné látky jsou před jejich schválením posuzovány z hlediska bezpečnosti Vědeckým výborem pro potraviny (SCF) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin  (EFSA). Potravinářské přídatné látky lze uvádět na trh jako takové jen v případě, že jsou zahrnuty na seznamu Společenství nařízení (EU) č. 1333/2008, a v potravinách je lze používat jen za podmínek stanovených v příloze nařízení.
Schválená aditiva mají přidělen E kód a stanovené limity pro použití v určitých kategoriích potravin. V případě nově objevených rizik je bezpečnost aditiv opakovaně prověřována.

Jako přímo použitelný právní předpis se pro potravinářské přídatné látky použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008, o potravinářských přídatných látkách. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1586242277617&uri=CELEX:02008R1333-20200319

Předpokladem použití aditiv je i splnění nařízení EU předepsaných požadavků na čistotu.
Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1586242436730&uri=CELEX:02012R0231-20181025

 
Více informací:
(Podmínky použití přídatných látek, označování, legislativa, právní rámec EU a další podrobné informace o aditivech)
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI): https://www.szpi.gov.cz/clanek/pridatne-latky-aditiva.aspx,
Evropská komise: https://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives_en,
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA): http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/food-additives,
Codex Alimentarius: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/en/?committee=CCFA.

 
Chování spotřebitelů
Důležité je, aby spotřebitelé častou konzumací téhož výrobku zbytečně nedosahovali příliš vysokého příjmu některé látky (např. barviv z cukrovinek, dusitanů z uzenin, sladidel z nápojů). Limity jsou sice stanoveny s velkou rezervou, ale za předpokladu, že je konzumováno relativně pestré spektrum potravin.
(sk, mil, 04/2020)