Genotoxin

Jde o látku, která poškozuje genetický materiál buňky.
Genotoxin může:
– způsobovat mutace v DNA (jde o mutagen),
– vyvolávat rakovinu (jde o karcinogen) nebo
– způsobovat vrozený defekt (jde o teratogen).
 
Typickými genotoxiny jsou např. aromatické aminy. (kvas)