Mutageny

Mutagen je chemická látka nebo biologický či fyzikální faktor (např. UV- nebo ionizační záření) způsobující genetické změny v živých buňkách. Mutageny vznikají z určitých látek enzymovou (metabolickou) činností organismu. Podstatou mutace je změna ve stavbě molekuly DNA způsobená fyzikálními nebo chemickými činiteli (mutageny). Důsledkem mutací mohou být vrozené vady, rakovina aj. (sk)