Teratogen

Teratogen je látka, která způsobuje vrozené defekty. Schopnost chemické látky způsobovat vrozené defekty je teratogenita.
(kvas)