Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

BSE

Bovinní spongiformní encefalopatie je také známa pod označením BSE nebo “nemoc šílených krav”. Jedná se o zřídka se vyskytující chronickou degenerativní nemoc postihující mozek a centrální nervovou soustavu hovězího dobytka. Postižená zvířata ztrácejí schopnost koordinace pohybů a dochází u nich ke změnám chování. Inkubační doba BSE u dobytka je 2 až 10 let.

BSE byla poprvé úředně zjištěna ve Velké Británii v listopadu 1986, v ČR se první případ vyskytl v r. 2001.
BSE se řadí mezi přenosné spongiformní encefalopathie (TSE), mezi které patří např. i klusavka ovcí (scrapie). Původcem BSE je prion – zdeformovaná bílkovinná částice, která se infekčně rozšiřuje.
Creutzfeldt-Jakobova choroba u člověka má zřejmě stejného původce jako BSE.

Opatření
Legislativa stanovuje povinnost systematické kontroly BSE u poražených kusů hovězího dobytka, aby se maso postižených zvířat nedostalo na trh. Řada omezujících opatření se týká mj. obchodu a krmení skotu. Od počátku roku 2001 do srpna 2010 bylo vyšetřeno 1 593 843 mozků skotu. Z tohoto počtu bylo zjištěno 30 nemocných kusů a v souvislosti s tím bylo z důvodů diagnostických a s ohledem na případné ohrožení spotřebitelů utraceno téměř 4 200 vrstevnic nemocných kusů.
Na jatkách jsou přijímána přísná opatření, aby nemohlo dojít ke kontaminaci potřísněním okolí mozkem nebo míchou v případě, že by zvíře bylo postižené Bovinní spongiformní encefalopatií. Dále jsou přijata přísná opatření ohledně zacházení s odpady. Funguje mezinárodní systém rychlého ohlašování výskytu každého dalšího případu, aby bylo možno učinit operativní opatření. Vyvíjejí se metody, které by spolehlivě určily výskyt BSE již u živých zvířat z odebrané krve. (sk, neh)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin

Souhrnná zpráva o výskytu TSEs v EU (5.12.2018)
Čína vyškrtla Českou republiku ze seznamu zemí s nebezpečím nemoci šílených krav (17.9.2018)
Úřad EFSA potvrzuje nízký výskyt TSE (transmisivní spongiformní encefalopatie) v EU (7.12.2017)
Zpráva EFSA uvádí nízký počet výskytu TSE v členských státech EU (6.12.2016)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111