Fumigace

Fumigace (plynování) je činnost spadající do oblasti dezinsekce a patřící již několik desetiletí k nejdůležitějším opatřením v ochraně před skladištními škůdci. K aplikaci se používají fumiganty, což jsou svým charakterem vysoce toxické látky (zařazené v kategorii T resp. T+), jejichž používání se řídí zvláštními bezpečnostními předpisy a technologickými postupy. 
Hlavními fumiganty používanými v současné době jsou fosforovodík (PH3), kyanovodík (HCN) a metylbromid (CH3Br). Fumigace se nejčastěji provádí ve mlýnech, obilních skladech (silech) či přepravních prostředcích (vagony aj.), může se ale aplikovat i během technologických fází k odstranění kontaminace způsobené hmyzími škůdci při zpracování potravinářských produktů jako je koření, ovoce či zelenina. Přítomnost patogenních mikroorganismů je notoricky známa zejména u koření. Často jsou kontaminovány hmyzem, plísněmi, bakteriemi a parazity suché plody (oříšky aj.) Je snahou používání chemických prostředků minimalizovat, neboť existují obavy z jejich karcinogenních i jiných škodlivých účinků na lidský organismus. Před uvedením suchých plodů na trh se vyžaduje provádět provzdušnění. Ošetření pomocí fumigace může vést ke snížení senzorické kvality výrobku nebo k vytvoření rezistence u hmyzu.     (kop)