Dezinsekce a deratizace

Dezinsekce je termín pro hubení obtížného nežádoucího lezoucího a létajícího hmyzu (viz Škůdci). Nejrozšířenější metody provádění jsou chemické, hubící hmyz dotykově nebo požerově, případně jako plyny a páry.

Za deratizaci se považuje hubení škodlivých hlodavců, jako jsou například potkani, myš domácí, krysa. Hlodavci mohou přenášet některé nemoci, například leptospirózu, pro člověka nepříjemné horečnaté onemocnění. Mohou být i pasivními přenašeči infekčních onemocnění lidí a zvířat. 

Podle nařízení 852/2004/ES o hygieně u potravin je zabránění kontaminace způsobené zvířaty a škůdci a regulace těchto živočichů jednou ze základních podmínek. Kromě toho ochranu před hmyzem a hlodavci v potravinářských podnicích nařizuje zákon 258/2000 o veřejném zdraví. Opatření je nutno provádět pravidelně a vést o nich evidenci. Rovněž musí být vedena evidence o zvýšeném výskytu přenašečů infekčních onemocnění a škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Pravidelná deratizace je nutná, aby se narušil rozmnožovací cyklus hlodavců a aby problémy nenarůstaly (např. právě po teplé zimě 2006/2007 a teplém roce).

Prvním předpokladem pro splnění těchto požadavků je provedení preventivních opatření k zabránění přístupu škůdců (stavební a konstrukční řešení provozů, sítě a jiné zábrany proti vnikání živočichů). Součástí preventivních opatření je dodržování provozní hygieny (viz Hygienická praxe), tzn. úklid, odstraňování odpadků apod.

Běžná desinfekce, dezinsekce a deratizace (DDD) za pomoci účinných přípravků je součástí čištění a běžných technologických a pracovních postupů. Na rozdíl od toho speciální ochranná DDD je odbornou činností s cílem likvidace původců a přenašečů infekčních onemocnění, a může být vykonávána jen pod dohledem a řízením vyškolené osoby (viz stránky SZPI).

Dezinsekce a deratizace se provádí takovým způsobem a takovými přípravky, aby nebylo ohroženo životní prostředí (ani jiné živočišné druhy (např. domácí zvířata). Příslušná místa musí být označena výstražnými nálepkami. Chemické prostředky (viz Fumigace) je třeba použít jen v nezbytně nutném množství.

Další informace zde: dezinsekce a deratizace. (hv, sk)