Balení potravin

Cílem balení potravin je ochrana před znehodnocením, zabránění možnosti záměny nebo změny obsahu, a také usnadnění nákupu a zvýšení atraktivnosti pro spotřebitele. Ochrana před znehodnocením spočívá v tom, že je např. zabráněno přístupu světla a vzduchu, je zabráněno vzájemnému ovlivňování potravin vůněmi a pachy, je zajištěno, že nedojde k poškození tvaru (např. rozdrobením) a především je zabráněno mikrobiální kontaminaci (z prostředí a od lidí).
Musí být používány zdravotně nezávadné obaly a obalové materiály, které jsou přípustné pro kontakt s potravinami. Obaly jsou používány specificky podle charakteru potraviny (různá propustnost pro plyny nebo pro tuky, různá pevnost, různá propustnost světla apod.).
Někdy jsou určité obaly zásadním předpokladem výroby potravin – např. plechovky, sklenice a láhve/kombinované kartony v případě sterilovaných výrobků nebo fólie nepropustné pro plyny v případě balení v modifikované atmosféře nebo za vakua. Průmyslové balení potravin usnadňuje distribuci potravin a v případě samoobslužného prodeje je zásadním předpokladem.
V potravinové legislativě jsou stanoveny různé požadavky na označování potravin, pokud se jedná o potraviny balené (tzn. balené ve výrobním závodě), nebalené a zabalené (tzn. balené v zázemí prodejny). Za balenou potravinu se považuje i taková, která je v obalu uzavřena pouze zčásti, pokud obsah nelze vyměnit bez otevření nebo výměny obalu.
Pokud je obalový materiál součástí potraviny (např. střívko u párků), nejedná se o balenou potravinu. Některé potraviny smějí být prodávány pouze balené (např. polotovary z ryb, zmrazené výsekové maso a zmrazené droby nebo doplňky stravy). (hv, sk)