Nebalené potraviny

Trendem současné doby je, že potraviny jsou od výrobce na trh dodávány co nejčastěji balené, tzn. v obalu, který je při prodeji součástí výrobku (viz Balení potravin). Jsou však skupiny (běžné pečivo, ovoce, zelenina, čerstvé maso, uzeniny, některé sýry aj.), kde stále ještě převažují nebalené potraviny. Některé potraviny smějí být prodávány pouze balené (např. polotovary z ryb, zmrazené výsekové maso a zmrazené droby nebo doplňky stravy). Za balenou potravinu se považuje i taková, která je v obalu uzavřena pouze zčásti, pokud obsah nelze vyměnit bez otevření nebo výměny obalu. Pokud je obalový materiál součástí potraviny (např. střívko u párků), nejedná se o balenou potravinu.
Hygiena
U nebalených potravin je nutno mnohem pečlivěji zajišťovat hygienické podmínky při přepravě, skladování a prodeji (viz Hygiena prodeje potravin). Platná legislativa (včetně nařízení 852/2004/ES o hygieně) po zrušení vyhlášky 347/2002 již většinou nerozpracovává podrobně způsoby zacházení s potravinami (tzn. přepravní obaly, umístění v prodejně, kleště na pečivo apod.), ale stanovuje hygienické cíle. Každý podnikatel, který s potravinou zachází musí zajišťovat čistotu, preventivně zabraňovat možné kontaminaci potravin (ze vzduchu, z ploch, s nimiž je potravina v kontaktu, z kontaktu s jinou potravinou, kontaktu s osobami, se zvířaty apod.), dodržovat stanovené teploty a okolní podmínky, prostě učinit vše, aby si potravina zachovala zdravotní nezávadnost a jakost. Je zřejmé, že nesmějí přicházet do kontaktu balené a nebalené potraviny.
Označování
Rozdílné požadavky jsou stanoveny pro označování nebalených a balených potravin. Povinné údaje, které musí být umístěny tam, kde je potravina přímo nabízena k prodeji spotřebiteli jsou pro všechny nebalené potraviny zredukovány na: název, množství, datum použitelnosti/trvanlivosti, (příp. třídu jakosti, varování před možným nepříznivým vlivem složky, informaci o ošetření ionizací).
Další údaje jsou u nebalených potravin vyžadovány spíše výjimečně. Takovou výjimkou je např. povinné označování čerstvého hovězího masa údaji o poraženém zvířeti (pohlaví a stáří zvířete, registrační číslo zvířete, název země původu, číslo jatek, číslo bourárny, viz Označování a prodej masa) a v případě, že bylo provedeno vyšetření na BSE, i název laboratoře.
Při prodeji nebalených vajec musí být přímo na vejcích uvedeno číslo třídírny, u vajec dovážených ze třetí země musí být uvedena země původu a datum minimální trvanlivosti. (hv, sk)