Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Datum použitelnosti

Datum použitelnosti se uvádí na potravinách, které jsou z mikrobiologického hlediska velmi náchylné ke kažení, a proto mohou po velmi krátké době znamenat bezprostřední nebezpečí pro lidské zdraví (potraviny, kterých se to týká jsou stanoveny vyhláškou; např. mléčné výrobky). 
Datum použitelnosti vymezuje maximální dobu, po kterou si potravina (při dodržování skladovacích podmínek) zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Uvádí se za slovy  spotřebujte do…“. Obvykle stačí uvést den a měsíc.

Po uplynutí tohoto data nesmí být výrobky nadále prodávány ani bezplatně nabízeny (na rozdíl od potravin, u nichž stačí uvádět datum minimální trvanlivosti). (sk)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin

Nedostatky při prodeji uzených ryb ve stánku v Přerově (20.3.2017)
Manipulace s datem použitelnosti potravin v příbramské prodejně (5.11.2014)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111