Virus hepatitidy A

Jedním z nezávažnějších a nejčastějších virových onemocnění často přenášených potravinami je infekční zánět jater (hepatitida). Původcem onemocnění je virus RNA z čeledě pikornavirů.

Zdrojem nákazy je nemocný člověk anebo vylučovatel viru. U nemocného člověka se virus nachází v krvi, moči a stolici. Infekce se děje orální cestou. Virus se přenáší rukama kontaminovanýma virem („nemoc špinavých rukou“), kontaminovanou vodou nebo potravinami. Virus se vylučuje stolicí nakaženého člověka už 2 týdny před vznikem příznaků a ještě asi týden (až 2 týdny) po skončení, nemocný je nejvíce nakažlivý před koncem inkubace.

Akutní hepatitida probíhá ve dvou stadiích. Pro první jsou charakteristické příznaky podobné chřipce. K únavě a horečce se přidružuje nausea nebo zvracení. Po několika dnech nastupuje druhé stadium, kdy se objevuje žloutenka (žluté bělmo očí, žlutá pokožka), tmavá moč a zjišťuje se zvětšení jater. V některých případech může onemocnění probíhat mírnou formou bez druhého stadia.

Virus infekčního zánětu jater typu A je velmi odolný, proto se může udržet v povrchových vodách, přežívá ve stokách. Ze stok a záchodů se může dostat do studniční vody. Přežívá běžné pasterační teploty, odolává i teplotám nad 100 oC (zničí ho pětiminutový var). Při mrazírenských teplotách přežívá až 18 měsíců, je odolný i vůči kyselejšímu prostředí. Ultrafialové záření, chlórové preparáty a formalín ho ničí.

Prevence spočívá především v zabránění přenosu viru potravinami a vodou. Osoby exponované nákaze, které pracují v potravinářství anebo jinde, kde manipulují s potravinami a vodou, kterými by se mohla nákaza přenášet (mléko, maso, nápoje a jiné), nemají alespoň šest týdnů po posledním styku s nemocným pracovat s poživatinami. (old)

Zdroj:
https://www.wikiskripta.eu/w/Hepatitida_A

Související články z portálu Bezpečnosti potravin