Bezpečnost potravin

Epidemie hepatitidy A ve čtyřech skandinávských zemích

Vydáno: 23. 4. 2013
Autor: berankova1

Bylo nahlášeno 16 případů nákaz virem hepatitidy A. Zdrojem nákazy je pravděpodobně mražené ovoce.

Hepatitida A: EFSA a ECDC publikuje společné rychlé hodnocení epidemie
Úřad EFSA úzce spolupracuje s ECDC, aby pomohl  identifikovat původ současné epidemie nákaz virem hepatitidy A u lidí v Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku. Hepatitida A je infekční onemocnění , které může být přeneseno při konzumaci kontaminovaného jídla nebo vody nebo přímým kontaktem s infekční osobou. ECDC, EFSA a Evropská komise, ve spolupráci s postiženými zeměmi, budou pokračovat v pečlivém sledování této situace a budou  aktualizovat data, jakmile budou nové informace.

V období  mezi  1. říjnem 2012 a 8. dubnem  2013 bylo nahlášeno ve čtyřech skandinávských zemích 16 potvrzených případů nákaz virem hepatitidy A (HAV), subgenotypu IB,  s  identickou sekvencí RNA.  Žádný z případů nepochází  ze zemí mimo EU. Současná expozice epidemie je v EU.
Epidemiologie poukazuje  na přenos nákazy  z potravin, přičemž kontaminující viry mají  identickou sekvenci  RNA. Epidemiologické vyšetřování v postižených zemích přesvědčivě ukazuje na mražené bobulovité ovoce (berries) jako na nositele nákazy. Tyto hypotézy jsou dále prošetřovány.
Sekvence RNA virů, dokumentace případů v napadených zemích, šetření potravin a  vyšetřování  historie nákupů,  by měly poskytnout další důkazy. Vzhledem k dostupným informacím je pravděpodobné, že budou identifikovány a nahlášeny další případy.

ECDC vede členské státy EU k tomu, aby si uvědomily  možnost  zvýšení nákaz  virem HAV (virus hepatitidy A)  subgenotypu IB,  aby hlásily všechny nové případy v EPIS-FWD (Epidemic Intelligence Information System – Food and Waterborne Diseases and Zoonoses)  a používaly běžné epidemiologické definice a formuláře k popisu nových případů (dostupných v EPIS-FWD a na vyžádání). ECDC, EFSA a Evropská komise, ve spolupráci s napadenými zeměmi, budou pokračovat v důkladném monitorování těchto případů a budou aktualizovat hodnocení této epidemie,  jakmile budou k dispozici nové důležité  informace.

Outbreak of Hepatitis A virus infection in four Nordic countries

Zdroj:  EFSA

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):