Vápník

Vápník (Calcium, Ca) je důležitým makroelementem, který spolu s hořčíkem, sodíkem, draslíkem, fosforem, chlorem a sírou tvoří v lidském organismu asi 80 % veškerých anorganických látek. Vápník, který je důležitý pro tvorbu kostí a zubů, patří v naší výživě k nejproblematičtějším látkám. Situace ve výživě populace v ČR není ideální a řada lidí, zejména v důsledku nízké spotřeby mléka a mléčných výrobků, má vápníku nedostatek. Organismus má poměrně malou regulační schopnost a nestačí vyrovnávat nedostatečný příjem nebo sníženou resorpci (vstřebávání) vápníku. Resorpce (vstřebávání)  vápníku závisí na řadě okolností, z nichž důležité jsou zejména věk (se vzrůstajícím věkem klesá), hladina vitaminu D v organismu, pH v tenkém střevě (vyšší pH resorpci snižuje), užívání antacid (léky snižující kyselost žaludečního obsahu) obsahujících hliník, konzumace vlákniny atd.
Denní potřeba vápníku je asi 800 mg, u těhotných a kojících žen vyšší (1 200 mg i více). Hlavním zdrojem vápníku je mléko a mléčné výrobky (s výjimkou tavených sýrů). Vápník v potravinách rostlinného původu je hůře využitelný, protože je ve formě šťavelanu (oxalátu), fytátu nebo fosforečnanu. Pro vstřebávání je důležitý rovněž poměr vápníku a fosforu, který by měl být 1:1,5. Větší příjem fosforu vstřebávání vápníku snižuje.
Při nedostatku vápníku dochází k poruchám metabolismu vápníku, které se projevují jako osteomalacie (měknutí kostí) a osteoporóza. Při osteomalacii, pokud se vyskytuje v dětství označuje se jako křivice (rachitis), klesá mineralizace bílkovinového kostního základu, snižuje se hladina vápníku a fosfátů v plazmě a kosti ztrácejí svoji pevnost. Léčbou je zvýšený přívod vápníku a vitaminu D. Osteoporóza se projevuje úbytkem kostní hmoty, mineralizace a plazmové koncentrace vápníku a fosforu jsou normální. Je provázena bolestmi páteře a kyčlí, zvyšuje se riziko zlomenin, zejména kyčelních kloubů a předloktí. Příčinami osteoporózy jsou především nedostatečný příjem vápníku a vitaminu D v mladším věku, hormonální změny u žen v menopauze, hyperthyreosa (zvýšená činnost štítné žlázy), častá léčba kortikoidy, nízká tělesná hmotnost a snížená fyzická aktivita.     (kop)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin