Šunka

Šunka patří mezi masné výrobky, pro které jsou vyhláškou stanoveny požadavky na použitou surovinu a na jakost. Pokud je šunka vyrobena z jiného než vepřového masa, musí to být z názvu patrné (např. krůtí šunka).
Při označování šunky musí být kromě základních údajů (viz Označování potravin) uvedena i třída jakosti (viz Označování masných výrobků).
Šunka se podle jakosti dělí do tří tříd. V případě označení třídy „nejvyšší jakosti“ nebo „výběrové“ se šunka vyrábí z vepřové kýty celosvalové, u třídy „standardní“ lze použít vepřovou kýtu zrněnou.
Pro jednotlivé třídy jsou předepsány následující požadavky.
třída
Požadavky na surovinu
Přípustnost aditiv
Obsah čistých svalových bílkovin
nejvyšší jakosti
vepřová kýta celosvalová
nepřipouští se použití barviv, vlákniny (např. rostlinné gumy), škrobu, rostlinných a jiných živočišných bílkovin
min. 16 %
výběrová
vepřová kýta celosvalová
nepřipouští se použití barviv, vlákniny, škrobu, rostlinných a jiných živočišných bílkovin
min. 13 %
standardní
vepřová kýta zrněná
nepřipouštějí se barviva
min. 10 %
 
Je zřejmé, že zvýšená kvalita musí souviset se zvýšenou cenou.
Označení jako „Dětská šunka“ je obchodní název, který není legislativou definován, a  taková šunka musí být rovněž označena některou z výše uvedených tříd.
Nejobvyklejšími typy na českém trhu jsou šunky dušené a šunka od kosti, ale stále častěji jsou nabízeny i různé netradiční typy (často šunky v různé míře sušené). Legislativa nestanovuje zvláštní požadavky pro jednotlivé typy. V případě šunek s chráněným označením (např. „parmská šunka“) jsou zvláštní požadavky stanoveny v příslušných zemích. (hv, sk)