Snížený obsah živin

Mnohé potraviny jsou kvůli možnosti lepší vyváženosti příjmu živin ve stravě upravovány z hlediska obsahu určitých látek/živin. Snižuje se obsah tuku, cukru, energie, cholesterolu, alkoholu, soli/sodíku a u potravin pro zvláštní výživu někdy obsah bílkovin, lepku, fenylalaninu, laktózy. U jiných živin je naopak účelné jejich obsah v potravině zvyšit.
Pro sjednocení používání termínů se „sníženým“, „nízkým“, „bez“, „zvýšeným“ obsahem živiny a termínů s podobným významem zpracovala Evropská komise nařízení 1924/2006/ES s definicemi výživových tvrzení, které platit jednotně pro všechny potraviny.
 
V případech některých potravin je význam slov „snížený“, „nízký“, „bez“ specifikován vyhláškami (příklady uvádí tabulka).
Výrobek
Obsah složky
Máslo (margarin) se sníženým obsahem tuku (tříčtvrtětučné)
62,0 – 60,0 % tuku
Máslo (margarin) s nízkým obsahem tuku (polotučné, nízkotučné)
41,0 – 39,0 % tuku
Nízkotučný tavený sýr
nejvýše 30 % tuku v sušině
Přírodní sýr „polotučný“
nejméně 25 % tuku v sušině
Přírodní sýr „nízkotučný“
nejméně 10 % tuku v sušině
Přírodní sýr „odtučněný“
méně než 10 % tuku v sušině
Mléko a mléčný výrobek (jogurt, dezert apod.) nízkotučný
nejvýše 0,5 % tuku
Pivo se sníženým obsahem alkoholu
nejvýše 1,2 % objemových (1,0 % hmotnostních) alkoholu
 
Nealkoholické pivo
nejvýše 0,5 % objemových (0,4 % hmotnostních) alkoholu
Pivo se sníženým obsahem cukrů
nejvýše 0,75 g sacharidů /100 ml a 0,4 g bílkovin /100 ml,
Lehké pivo
pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny do 7 % hmotnostních a s obsahem využitelné energie nejvýše 130 kJ/100 ml
Nízkoenergetický nápojový koncentrát (obsahující umělá sladidla )
 
po úpravě naředěním ve výrobcem doporučeném poměru se sníží využitelná energie nejméně o jednu třetinu oproti obvyklému nápoji bez sladidel
Kompoty„s nízkým obsahem cukru“ nebo „bez přidaného cukru“
refraktometrická sušina nálevu do 18 %
Alkoholický nápoj se sníženým obsahem alkoholu
nápoj s více než 0,5 % objemových etanolu a nejvýše 1,2 % objemových etanolu.
Kakao a směsi kakaa s cukrem „se sníženým obsahem tuku“
obsah kakaového másla je nižší než 20 % hmotnostních z celkové sušiny
Potraviny s nízkým obsahem laktózy
nejvýše 1 g laktózy ve 100 g nebo 100 ml potraviny
Potraviny bezlaktózové
nejvýše 10 mg laktózy ve 100 g nebo 100 ml potraviny
Potraviny s nízkým obsahem bílkovin
nejvýše 2 g bílkovin na 1000 kJ energetické hodnoty
 (sk)