Výživové tvrzení

Výživové tvrzení je údaj, znázornění nebo reklamní sdělení, které udává, doporučuje nebo obsahuje údaje o zvláštních výživových vlastnostech potraviny, které souvisejí s
– s energetickou hodnotou, kterou potravina dodává ve snížené nebo zvýšené míře nebo nedodává vůbec (např. „nízkokalorické“),
– s obsahem živin, které potravina obsahuje, popřípadě obsahuje ve zvýšené nebo snížené míře nebo neobsahuje vůbec (např. „bez přidaného cukru“, „s vysokým obsahem vlákniny“).
Je-li při označování potravin nebo při nabízení k prodeji uváděno výživové tvrzení, musí být na obalu nebo na viditelném místě v blízkosti vystavené prodávané potraviny uvedena informace o „výživové hodnotě“, tzn. o druhu, o množství živin a o energetické hodnotě (obvykle v tabulce; podle vyhlášky 450/2004).
Pravidla pro způsob uvádění výživových tvrzení jsou obsažena v nařízení 1924/2006/ES, které stanovuje, co je míněno, když se uvede „se sníženým obsahem“, „neobsahuje…“, „s vysokým obsahem“ apod.
Údaj, že potravina určitou složku (např. cholesterol) neobsahuje lze uvést, odpovídá-li to skutečnosti, a pokud v jiných obdobných potravinách tato složka bývá obsažena.
V  některých případech je vyhláškami specifikováno, kdy jsou slova „snížený“, „nízký“, „bez“ apod. součástí názvu výrobků (viz tabulka). V tom případě se nejedná o "výživové tvrzení" a neuvádějí se podrobné údaje o množství obsažených živin.
Výrobek
Obsah složky
Mléko nízkotučné (odstředěné)
nejvýše 0,5 % tuku
Mléko polotučné 
1,5 % až 1,8 % tuku
Mléko plnotučné
nejméně 3,5 % tuku
Máslo se sníženým obsahem tuku
62,0 až 60,0 % tuku
Máslo s nízkým obsahem tuku (nízkotučné)
41,0 až 39,0 % tuku
Nízkotučný tavený sýr
nejvýše 30 % tuku v sušině
Vysokotučný sýr
nejméně 60 % tuku v sušině
 Kromě toho jsou vyhláškou 54/2004 o potravinách pro zvláštní výživové účely stanovena další pravidla pro označení potravin určených pro případy určitých chorob nebo poruch (viz tabulka – stručný výtah z vyhlášky). U potravin pro zvláštní výživu musí být uvedeny podrovnosti o množství obsažených živin.
 
Potraviny s nízkým obsahem laktózy
nejvýše 1 g laktózy ve 100 g nebo 100 ml potraviny
Potraviny bezlaktózové
nejvýše 10 mg laktózy ve 100 g nebo 100 ml potraviny
Potraviny s nízkým obsahem bílkovin
nejvýše 2 g bílkovin na 1000 kJ energetické hodnoty
Potraviny bezlepkové
přirozeně bezlepkové potraviny,
potraviny, u nichž hodnota gliadinu není vyšší než 10 mg/100 g sušiny,
nápoje, u nichž hodnota gliadinu není vyšší než 10 mg/100 ml
Potravinami bez fenylalaninu
nejvýše 20 mg fenylalaninu ve 100 g nebo 100 ml, u potravin vyrobených ze surovin přirozeně neobsahujících fenylalanin musí být jeho obsah nulový
 
Zvláštní opatření jsou stanovena pro uvádění „zdravotních tvrzení“, tzn. informací poukazujících na význam potraviny nebo její složky na zdraví. (hv, sk)