Pět klíčů k bezpečnému stravování – leták WHO

Autorem letáku je WHO (Světová zdravotnická organizace). Jedná se o základní doporučení WHO, prezentované pod názvem „5 klíčů k bezpečnému stravování“. Leták je součástí projektu Světové zdravotnické organizace (WHO)  a je zaměřen na propagaci jednoduchých preventivních opatření, jejichž dodržování by mohlo významným způsobem omezit vznik alimentárních onemocnění, která v řadě případů mohou způsobit i závažné zdravotní komplikace a někdy i smrt.

Základem strategie WHO „5 klíčů“  je pět jednoduchých rad:
• Udržujte čistotu
• Oddělujte pokrmy syrové a vařené
• Pokrmy důkladně vařte
• Uchovávejte potraviny při bezpečných teplotách
• Používejte nezávadnou vodu a potraviny

Informační leták strategie "5 klíčů" je k dispozici ve všech oficiálních jazycích WHO (arabštině, čínštině, angličtině, francouzštině, ruštině a španělštině), ale také např. i ve slovenštině nebo bulharštině a od srpna r. 2005 i v češtině
(mch)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin