Norovirus

Norovirus byl teprve nedávno schválen jako oficiální název rodu pro skupinu virů dříve označovanou jako “Norwalk-like virus” (NLV). Jde o viry, které způsobují u lidí akutní gastroenderitidu (současný zánět žaludku a tenkého střeva). Příznaky onemocnění jsou: nauzea (pocit na zvracení), zvracení, průjem a břišní křeče. Může se také vyskytnout mírná horečka, zimnice, bolest hlavy, bolest svalů a celkový pocit únavy. Onemocnění začíná často náhle, infikovaná osoba se může cítit velmi mizerně. Onemocnění je obvykle krátké, symptomy trvají pouze asi 1 až 2 dny. Obecně platí, že u dětí dochází častěji ke zvracení než u dospělých.  

Noroviry se vskytují ve stolici nebo zvratcích infikovaných osob.
K nákaze noroviry dochází:

* konzumací kontaminovaných potravin a nápojů,
* po požití norovirů nacházejících se na rukou, které se dotkly kontaminovaných povrchů,
* přímým kontaktem s infikovanou osobou (např. při péči o nemocného).  

Osobám infikovaným norovirem je třeba věnovat zvýšenou pozornost, neboť virus se šíří velmi rychle. Symptomy onemocnění se začínají projevovat ca 24–48 hodin po požití vira, mohou se objevit již po 12 hodinách po expozici.

Ochrana před těmito viry je obtížná, protože jsou odolné vůči většině dezinfekčních prostředků, včetně chlorových. Účinné jsou pouze přípravky se širokým spektrem účinku, kdy výrobce je deklaruje jako „plně virucidní“ přípravky. Pokud je v rodině nemocný, zcela zásadní význam má správná hygiena rukou. Proto je nezbytné důsledné mytí rukou, vyčlenění osobních věcí vč. ručníků. Rovněž je důležitá dezinfekce toalety a míst potřísněných zvratky a stolicí. Při splachování toalety nezapomeňte zavřít poklop, abyste zabránili infekčnímu aerosolu.

Po prodělání onemocnění se nevytváří imunita vůči původci, takže se osoba během života může nakazit opakovaně. (ber, kvas)

 

Zdroj:
https://www.khspce.cz/wp-content/uploads/info-k-8.8.20191.pdf 

Související články z portálu Bezpečnosti potravin