Nitrofurany

Nitrofurany jsou veterinární léčiva – antibiotika, která se od 50. let používala v chovu hospodářských zvířat všude po světě především jako výborný prostředek proti bakteriálním střevním infekcím.
Nitrofurany patří do skupiny léků, které nesmí být v EU používány u zvířat určených k produkci potravin včetně produktů akvakultury.  Od roku 1995 je používání nitrofuranů v živočišné výrobě zakázáno vzhledem k prokázaným karcinogenním účinkům. Odhaduje se, že před vydáním zákazu byly v EU použity až u 17 % produkce vepřového masa. V některých zemích mimo Evropu (např. v Thajsku, Brazílii, Indonésii) se dosud nitrofurany v živočišné produkci používají.

Mezi farmakologicky účinné nitrofurany používané ve veterinárních léčivých přípravcích patří např. furazolidon, furaltadon, nitrofurantoin, nitrofurazon.
Stanovením reziduí veterinárních léčiv se zjišťuje, zda při produkci masa nebyly použity zakázané veterinární prostředky. U nitrofuranů se zjistilo, že se ve zvířatech velmi rychle rozkládají a vylučují se. Vzhledem k tomu, že je velmi obtížné zachytit rezidua původních nitrofuranů, zaměřuje se kontrola na stanovení jejich metabolitů, které zůstávají v těle zvířat po dobu několika týdnů. Analýzy spočívají ve stanovení sloučenin označených jako AOZ (metabolit furazolidonu), AMOZ (metabolit furaltadonu), AHD (metabolit nitrofurantoinu) a SEM (semikarbazid: metabolit nitrofurazonu). (kvas)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin