Melamin

Termín “melamin” je určen pro chemickou látku, avšak používá se také k označení melaminové pryskyřice, tj. plastu vyrobeného z melaminu polymerací. Melamin je nutné odlišit od melaninu – pigmentu, který se nachází v kůži a ve vlasech.  

Melamin je organická látka (1,3,5-triazin-2,4,6-triamin), která je jen málo rozpustná ve vodě. Jde o trimer kyanamidu a stejně jako kyanamid obsahuje 66 % hmotn. dusíku, který se při spalování uvolňuje, a tak melamin působí jako inhibitor hoření.

Melamin je metabolit pesticidu cyromazin. Tvoří se v těle savců, kteří tento pesticid trávili. Uvádí se rovněž, že se cyromazin konvertuje na melamin v rostlinách.  

Melamin, který se vyrábí průmyslově z močoviny, se používá:
a) ve spojení s formaldehydem: vzniká melaminová pryskyřice (velmi trvanlivý polymer) a melaminová pěna, která se používá k čištění;
b) k výrobě hnojiv;
c) v Africe při léčbě tzv. trypanosomiázy.  

Dosud se ví málo o toxicitě melaminu pro člověka. Studie na zvířatech ukazují, že melamin může způsobovat ledvinové kameny, rakovinu a poškození reprodukce. Není znám případ akutní intoxikace člověka melaminem.

Problematika toxicity melaminu se dostala do popředí zájmu odborné i laické veřejnosti poté, co byl zjištěn v USA výskyt melaminu v krmivech určených pro psy, kočky, prasata a kuřata. Melamin se dostal do těchto krmiv jako kontaminant rostlinné bílkoviny (pšeničného lepku a rýžového bílkovinného koncentrátu) importované z Číny do USA.  

Výskyt melaminu v živočišných krmivech byl rovněž zjištěn v EU a stal se předmětem notifikace v systému RASFF (např. ve 24.,30. a 36. týdnu roku 2007). Krmiva s obsahem melaminu byla stažena z trhu EU. (kvas)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin