Fusarium

Plísně velmi rozsáhlého rodu Fusarium jsou v přírodě značně rozšířeny. Zapříčiňují kažení jablek, rajčat, brambor aj., některé druhy způsobují nemoci rostlin, jiné produkují toxiny, které mohou vést u člověka k závažným onemocněním, další druhy produkují výrazná barviva (červené, tmavě modré, zelené až černé), která se uvolňují do prostředí a zabarvují mycelium, četné druhy produkují antibiotika (javanicin, avenacein, sambucinin aj.).

Ve vlhkých obdobích napadají fuzária často obilí, které kontaminují produkovanými mykotoxiny a znehodnocují tak sklizeň, která se pak nemůže použít k výrobě mouky ani pro krmné účely. Mechanizovaná sklizeň obilí a jeho posklizňové dosoušení ale výskyt těchto mykotoxinů v obilí podstatně omezily. Askosporový druh fuzárií Gibberella fuikuroi tvoří růstové látky pojmenované gibereliny, stimulující růst rostlin a klíčení semen. Některé z nich se používají k urychlení klíčení ječmene při výrobě sladu.    (kop)