Antibiotika

V chovu užitkových zvířat se antibiotika používají z důvodu prevence a léčení chorob, stejně jako u lidí. Používání antibiotik je regulováno veterinárními předpisy, přípustný obsah reziduí (zbytků) antibiotik v potravinách je stanoven nařízením EU.
Skandály vyvolal v posledních letech např. výskyt zakázaných antibiotik nitrofuranchloramfenikol v drůbežím a vepřovém mase, mořských živočiších, medu (Thajsko, Čína, Portugalsko, Brazílie aj.).
Dodržování předpisů kontrolují veterinární orgány a SZPI. Případný nález nepovoleného antibiotika je v rámci EU oznamován systémem rychlého varování RASFF. Nevyhovující potraviny jsou stahovány z trhu. (sk)