Epidemie

Epidemie – výskyt nemoci nebo jiné události související se zdravím v populační skupině nebo regionu, který výrazně převyšuje běžný výskyt daného jevu v takto definované skupině osob pro dané roční období. V minulosti byly velmi obávané např. epidemie moru, v současnosti jsou nejběžnější epidemie chřipky nebo jiných viróz. Epidemie extrémně velkého rozsahu zahrnující většinu světa se nazývá pandemie.

Rozlišujeme epidemie explozivní s náhlým prudkým nárůstem případů, krátkým trváním a rychlým odezněním, které jsou typické pro nemoci s krátkou inkubační dobou (salmonelóza) a epidemie kontaktní s pomalým vzestupem případů, dlouhým průběhem nemoci a dlouhodobým přetrváváním epidemie, které jsou typické pro nemoci s dlouhou inkubační dobou (hepatitida, AIDS).

Za epidemii se v ČR považuje situace, kdy je nakaženo více než 2 000 pacientů na 100 000 obyvatel. Ve světě může být tato hranice stanovena jinak.

Zdrojem nákazy je infikovaný člověk nebo zvíře (akutně nemocný, skrytě nemocný, v rekonvalescenci či nosič choroboplodných zárodků). Proces šíření nákazy pokračuje přenosem choroboplodných zárodků ze zdroje na vnímavého jedince. Na vnímavosti člověka závisí, zda u něj onemocnění proběhne akutně nebo skrytě.

Přenos nakažlivých onemocnění může být:

•    přímý (přímým stykem)
o    pohlavním stykem
o    poraněním infikovaným zvířetem (např. vzteklina)
o    přenosem z matky na plod (např. AIDS, toxoplasmóza apod.),
•    nepřímý
o    znečištěnými předměty (nádobí, kapesníky, prádlo apod.)
o    vzduchem – vdechnutím a proniknutím mikrobů na sliznici a kůži (např. chřipkové onemocnění, meningokoková meningitida apod.)
o    požitím potravin a vody s choroboplodnými zárodky (např. salmonelózy a některé ostatní střevní nákazy, žloutenka typu A apod.)
o    přisátím infikovaného klíštěte nebo bodnutí infikovaným hmyzem (klíšťový zánět mozku, lymská borrelióza apod.)

Zásady chování:
•    důsledné dodržování osobní hygieny,
•    v případě onemocnění nebo podezření na infekční onemocnění je nutné vyhledat pomoc u orgánů zdravotnické, hygienické nebo veterinární služby.
(neh, 2014)

Zdroj:
www.lekarske.slovniky.cz
www.wikipedie.com

Související články z portálu Bezpečnosti potravin