Dezinfekce

Pod pojmem dezinfekce je zahrnuta řada opatření ničících mikroorganismy a viry pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, a to na předmětech ve výrobě, ale i v prodejně, ve vnějším prostředí (voda, vzduch) a na pokožce. Cílem je prevence šíření  infekce (viz Hygienická praxe).
V domácnostech se dezinfekční přípravky používají jen v epidemiologicky zdůvodněných případech, tedy při výskytu infekčních nákaz. Při práci je třeba omezit přímý kontakt pokožky s čistícími a dezinfekčními prostředky, tedy používat rukavice. Po práci je třeba ruce omýt vodou a mýdlem a ošetřit krémem. Dezinfekci lze aplikovat i formou postřiku (zdi, těžko přístupná místa).
Používají se desinfekční prostředky na bázi aktivního chlóru, UV záření nebo ozonu. Někdy stačí k životnímu prostředí šetrnější postupy jako voda (případě roztokem přípravku Savo), horká pára, alkohol a kyselina octová (ocet).
Oprávněnost k profesionálnímu provádění desinfekce, desinsekce a deratizace se řídí pravidly v zákonu 356/2003 o chemických látkách a chemických přípravcích. Další informace zde. (hv)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin