Hygienická praxe

Správná hygienická praxe při zpracování potravin je termín zahrnující postupy a opatření týkající se provozní hygieny a sanitace, osobní hygieny, sledování kvality pitné vody, vyloučení křížové kontaminace, opatření k minimalizaci výskytu cizích předmětů v  potravinách, deratizace a dezinsekce, sledování zdravotního stavu pracovníků ve výrobě potravin a jejich školení. Správná hygienická praxe je součástí správné výrobní praxe a dohromady tvoří celek umožňující zabezpečit zdravotní nezávadnost potravin. Principy správné výrobní a hygienické praxe jsou tedy základem a nejjednodušším odrazovým můstkem pro zavedení systému HACCP.
Správná hygienická praxe znamená, že jsou zavedeny nutné hygienické podmínky v průběhu celého výrobního řetězce potravin od primární produkce až k finálnímu výrobku, tzn. že zahrnuje:
  • identifikaci a sledovatelnost surovin
  • technologické postupy
  • nakládání s odpady
  • výcvik zaměstnanců
  • údržbu strojního zařízení
  • stanovení odpovědností a pravomocí.
Požadavky na hygienu v celém potravinářském sektoru jsou stanoveny v příloze nařízení 852/2004/ES.
Hygienická praxe však nesmí skončit zabalením nebo prodejem výrobku (viz Hygiena prodeje potravin), ale hygienické praktiky je nutné používat i v domácnosti (viz Mytí rukou, Mytí potravin, Kuchyně, Kuchyňské prkénko, Lednička). (hv)