CHZO

Chráněné zeměpisné označení (CHZO) je označení výjimečného zemědělského produktu nebo potraviny z daného regionu či místa.

U zeměpisného označení je postačující, aby pouze některá fáze výroby (výroba, zpracováni nebo příprava) potraviny nebo zemědělského výrobku proběhla ve vymezeném území. Název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.

Předmět registrace označení CHZO
Označení „Chráněné zeměpisné označení“ mohou nést ty produkty a potraviny, které jsou vymezeny Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, tj. druhy zemědělských produktů určených k lidské spotřebě podle přílohy I Smlouvy o ES a dále potraviny přímo vymezené v tomto nařízení.

Průběh procesu registrace označení CHZO, kontrola užívání označení CHZO, zapsaná označení CHZO a další informace – viz eagri.cz.
(Viz také heslo „Výrobky s chráněným zeměpisným označením„).

 

Zdroj:
http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/znacky-kvality-potravin/chranena-zemepisna-oznaceni/

 

 

Související články z portálu Bezpečnosti potravin