Bílá kniha o zdravotní nezávadnosti potravin

Skandály týkající se bezpečnosti potravin podkopaly na konci minulého století důvěru spotřebitelů v bezpečnost potravin a ve schopnost potravinářského průmyslu a veřejných institucí zajistit, aby potraviny byly bezpečné. Evropská Komise vyhodnotila bezpečnost potravin jako jednu ze svých hlavních priorit. Dne 12. 1. 2000 byla vydána Bílá kniha o zdravotní nezávadnosti potravin („White Paper on Food Safety“), ve které byly naznačeny plány nové potravinové politiky, záměry na modernizaci legislativy do logicky promyšleného a transparentního souboru pravidel, zesílení dozoru v celém potravinovém řetězci od farmy po vidličku a zvyšování kapacity systému vědecky podloženého poradenství s cílem garantovat vysokou úroveň zdravotního stavu obyvatel a ochrany spotřebitelů.

V Bílé knize byly definovány následující strategické priority:

  • Zřízení Evropského úřadu pro potraviny (EFSA)
  • Důsledné zavedení přístupu od farmy po vidličku v legislativním procesu
  • Definování odpovědnosti za bezpečnost potravin
    • Primární odpovědnost za bezpečnost potravin – subjekty zabývající se výrobou, distribucí a prodejem krmiv a potravin
    • Kontrola a dozor nad těmito subjekty – členské státy
    • Kontrola dozorové činnosti členských států – Evropská Komise prostřednictvím auditů a inspekcí

V roce 2006 byla Evropskou Komisí přijata další Bílá kniha zahrnující problematiku bezpečnosti potravin „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“ (Better Training for Safer Food), která byla následně základním podkladem pro definování strategie v oblasti vzdělávání s cílem dosažení jednotných, objektivních a přiměřených postupů při provádění kontrol v zemích EU a třetích zemích dovážejících potraviny do EU. Pro projekt byl zpřístupněn samostatný portál. (akt. 2015)


White Paper on Food Safety“ (2000, EN)
Bílá kniha o zdravotní nezávadnosti potravin“ (2000, CZ)