Alkaloidy

Alkaloidy (dusíkaté bazické sloučeniny) jsou chemicky velice členitou skupinou a také jejich vlastnosti a biologické účinky jsou nesmírně rozdílné. V současné době je jich známo již přes 10 000. Většina z nich náleží k rostlinným alkaloidům (jsou obsaženy v semenech, listech, kořenech, kůře aj.), vyskytují se v některých houbách a bakteriích a vzácně i u živočichů (hlavně obojživelníků). Vyznačují se často hořkou chutí, pálivým účinkem nebo štiplavou vůní. V přírodě někdy působí jako ochrana před hmyzem.
Běžně je výraz alkaloid chápán jako jedovatá látka, ale biologický účinek těchto látek se značně liší a závisí také na dávce a délce jejich příjmu. V nízkých dávkách působí často jako léčiva nebo jako stimulant nervové soustavy, ve vysokých dávkách nebo dlouhodobém příjmu jako prudké jedy.

Výskyt

Alkaloidy lze rozdělit na pravé, pseudoalkaloidy a protoalkaloidy.
Mezi pravé alkaloidy (obvykle hetorocyklické báze odvozené od aminokyselin) patří např. nikotin v tabáku, piperin v pepři, chinin z kůry chinovníku, morfinkodein a další alkaloidy z opia (z latexu získaného z makovic).
pseudoalkaloidům patří alkaloidy kávy, čaje a kakaa (purinové alkaloidy jako kofein, theobromin či theofylin), ale také glykoalkaloidy (solanin a chakonin z brambor, tomatin z rajčat).
Představitelem protoalkaloidů je kapsaicin z papriky.
Řada alkaloidů je přítomna v jedovatých rostlinách (amanitin v houbách, akonitin v bylině oměj šalamounek, alkaloidy v námelu. Významným zdrojem jsou některé léčivé rostliny (kostival, brutnák, podběl, devětsil, řešetlák) a pícniny (bobovité, hvězdnicovité).

Účinky

Piperin působí jako stimulant nervové soustavy, má dráždivé, antimikrobní, insekticidní, antipyretické, ale i mutagenní účinky. 
Chinin inhibuje významné enzymy, je nevhodný pro těhotné ženy a děti. 
Kofein v dávkách do 3 mg/kg tělesné hmotnosti má stimulační účinky na nervovou soustavu a působí močopudně. Vyšší dávky mají teratogenní a neuroendokrinní účinky. 
Glykoalkaloidy z lilkovitých a liliovitých rostlin způsobují zvracení, žaludeční křeče, bolesti hlavy a také mají teratogenní účinky (viz Brambory – označování, toxicita).
Některé alkaloidy působí hepatotoxicky (poškozují játra) a karcinogenně nebo mohou způsobovat zvracení, nervové poruchy, dýchací potíže, slabost.

Přídavek do potravin

Méně nebezpečné alkaloidy chinin a kofein mohou být použity k aromatizaci, což musí být na obalu uvedeno, a v tom případě nesmí překročit stanovené limity:
         chinin k aromatizaci nealkoholických nápojů (75 mg/kg) a lihovin (300 mg/kg),
         kofein – k aromatizaci nealkoholických nápojů (250 mg/kg) a lihovin (podle potřeby).
Pokud je obsah přidaného kofeinu vyšší než 150 mg/kg, musí být na obalu uvedeno upozornění („s vysokým obsahem kofeinu“) a skutečný obsah. Toto se nevztahuje na potraviny s přirozeným obsahem těchto látek, jako káva, čaj a výrobky z nich. (sk)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin