Chinin

Chinin je alkaloid nacházející se v kůře chinovníku lékařského (Cinchona officinalis) a dalších stromů příbuzných druhů, kde tvoří asi 70 % celkového obsahu alkaloidů, které jsou přítomny v množství 5–8 %. Za alkaloidy jsou považovány dusíkaté bazické sloučeniny (tvořící soli s kyselinami), které vykazují různé biologické účinky. Skupina alkaloidů zahrnuje více než 5 000 sloučenin, které se nejčastěji vyskytují jako směsi v různých částech vyšších rostlin (semena, listy, kořeny, kůra aj.). Chinin se připravuje výhradně izolací z kůry chinovníku, a to ve formě hydrochloridu nebo sulfátu. Uplatňuje se jednak v medicině jako prostředek proti malárii a horečkám, dále pak v potravinářství, kde se používá jako standard hořkosti a prostředek k hořčení tonizujících nealkoholických nápojů i alkoholických nápojů. Prahová hodnota vjemu hořké chuti chininu je asi 10 mg.dm-3. V nápojích, které byly vystaveny přímému slunečnímu záření dochází velmi rychle k rozkladu chininu, posléze ke ztrátě hořké chuti a vzniku opalescence (zakalení). Chinin je typický protoplasmatický jed, který inhibuje různé enzymy, lokálně dráždí tkáně a vykazuje značný vliv na příčně pruhované svalstvo. Jeden gram chininu již navozuje chininovou opilost, nad 5 g většinou spolehlivě vzniká akutní otrava. Smrtelnou dávkou může být už 10 g. Přípustný denní příjem (ADI) chininu pro dospělé osoby je 40 mg/kg. Nápoje obsahující chinin nejsou vhodné pro těhotné ženy, protože mohou případně vyvolat i potrat. Přídavek chininu do potravin je regulován vyhláškou 447/2004 Sb. o požadavcích na látky určené k aromatizaci potravinPro nealkoholické nápoje je povoleno maximálně 75 mg.dm-3, v hořkých alkoholických nápojích max. 300 mg.dm-3 chininu (počítáno jako volná báze). Veškeré nápoje i příslušné přípravky musí být označeny termínem „obsahuje chinin". (kop)