Akutní referenční dávka (ARfD)

Akutní referenční dávka (anglicky Acute Reference Dose – ARfD) – koncepce ARfD (Acute Reference Dose) byla zavedena JMPR v roce 1994. 

Akutní referenční dávka je často definována takto:
ARfD je odhad množství látky v potravinách nebo pitné vodě (vztaženo na tělesnou hmotnost), které lze konzumovat po dobu 24 hodin nebo kratší bez zřetelných zdravotních rizik pro spotřebitele založených na známých skutečnostech v okamžiku posuzování”.

ARfD je vyjadřována v miligramech nebo v mikrogramech chemické látky na kilogram tělesné hmotnosti (mg/kg, resp. µg/kg). 
(kvas, akt. 2020)

 

Zdroj:
Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA). Guidance document for the establishment of Acute Reference Dose (ARfD) for veterinary drug residues in food. Geneva, WHO (2017). ISBN 978-92-4-151262-6