JMPR

JMPR (Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues, Společné uskupení FAO/WHO pro problematiku reziduí pesticidů) je mezinárodní expertní skupina vědců, která slouží jako poradní orgán FAO a WHO. JMPR tvoří experti FAO pro rezidua pesticidů v potravinách a životním prostředí a experti WHO pro posuzování rizik z pesticidů. JMPR se pravidelně schází od roku 1963. Závěry ze zasedání JMPR jsou uveřejňovány na internetových stránkách WHO.
(kvas)