JMPR

Společný výbor expertů FAO/WHO pro rezidua pesticidů (JMPR – Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues) je mezinárodní expertní skupina vědců, který je řízen společně Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). JMPR tvoří experti FAO pro rezidua pesticidů v potravinách a životním prostředí a experti WHO pro posuzování rizik z pesticidů. JMPR se pravidelně schází od roku 1963. Výbor se zabývá přezkoumáváním toxikologických údajů o pesticidech, odhadem přijatelných denních dávek (ADI), akutních referenčních dávek (ARfD), charakterizací dalších toxikologických kritérií, dále přezkoumáváním údajů o reziduích pesticidů, odhadem maximálních limitů reziduí a některých dalších hodnot reziduí v potravinách a krmivech, které jsou předmětem mezinárodního obchodu.

JMPR poskytuje svá nezávislá vědecká stanoviska (hodnocení rizika) a doporučení FAO a WHO a také Komisi Kodexu Alimentarius a jejímu výboru specializovaného na rezidua pesticidů v potravinách (CCPR).

Závěry ze zasedání JMPR jsou uveřejňovány na internetových stránkách WHO.

Zdroj:

Codex Alimentarius

JMPR