Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

DDT

Dichlor-difenyl-trichloretan (DDT) patří mezi organochlorové sloučeniny a používal se jako insekticid od r. 1939 (viz pesticidy). Později byla zjištěna jeho toxicita, a jeho používání bylo zakázáno (viz Chemické kontaminanty). V ČR bylo používání DDT zakázáno v r. 1974, ve světě se již používá jen výjimečně (např. proti přenašečům malárie). Vzhledem ke své stálosti (perzistenci), a proto, že se dostává do potravního řetězce, se však stal dlouhodobým problémem. I když se jeho koncentrace pomalu snižuje, stále se vyskytují zbytky DDT v živočišných, ale i rostlinných potravinách.
Toxicita
DDT vykazuje kumulativní toxicitu (příznaky otravy se objevují po dosažení určité koncentrace v organismu). Je to pravděpodobný lidský karcinogen, poškozuje játra, reprodukční systém, způsobuje dočasné poškození nervového systému.
Opatření
Provádí se přísná kontrola zjišťující, zda nejsou překročeny stanovené limity.
(sk)
 

Související články z portálu Bezpečnosti potravin

Bazální monitoring zemědělských půd - organické polutanty (2004 - 2015) (24.4.2017)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111