Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Antibiotika

V chovu užitkových zvířat se antibiotika používají z důvodu prevence a léčení chorob, stejně jako u lidí. Používání antibiotik je regulováno veterinárními předpisy, přípustný obsah reziduí (zbytků) antibiotik v potravinách je stanoven nařízením EU.
Skandály vyvolal v posledních letech např. výskyt zakázaných antibiotik nitrofuranchloramfenikol v drůbežím a vepřovém mase, mořských živočiších, medu (Thajsko, Čína, Portugalsko, Brazílie aj.).
Dodržování předpisů kontrolují veterinární orgány a SZPI. Případný nález nepovoleného antibiotika je v rámci EU oznamován systémem rychlého varování RASFF. Nevyhovující potraviny jsou stahovány z trhu. (sk)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111