Zoonózy

Zoonózy jsou onemocnění nebo infekce přirozeně přenosné (přímo nebo nepřímo) mezi zvířaty a lidmi. V současné době je jich známo již více než 200. Typické pro zoonózy je, že mezi zvířaty daného druhu se snadno šíří, ovšem přenosem na člověka infekční proces zpravidla končí a interhumánní přenos je vzácný. Původcem zoonózy může být virus, bakterie, houba, parazit nebo jiná biologická entita, která může způsobit zoonózu. Zdrojem infekcí mohou být divoká i domestikovaná zvířata, včetně domácích mazlíčků.

Přenos infekce může být přímý, kdy k nákaze dojde při kontaktu s nemocným zvířetem, pokousáním nebo potřísněním slinami (např. lyssa).

Častěji jsou ale zoonózy získány nepřímo. V tom případě se patogen dostává do organizmu:
–  kontaminovanou stravou nebo tekutinami (salmonelóza, kampylobakterióza, toxoplazmóza, tularemie atd.),
–  inhalací kontaminovaného prachu či aerosolu (ornitóza, tularemie, antrax)
–  pomocí živého vektoru, kterým je v našich podmínkách především klíště (klíšťová meningoencefalitida, lymská borelióza, tularemie, ehrlichióza).

Nejčastějšími zoonózami hlášenými v ČR jsou bakteriální střevní infekce, salmonelóza a kampylobakterióza. Velmi častá jsou onemocnění přenášená klíštětem, lymská borrelióza a klíšťová meningoencefalitida. Častá, ale jistě nedostatečně hlášená je toxoplazmóza, sporadicky se vyskytuje tularemie, leptospiróza, listerióza a legionelóza. U některých zoonóz bývá hlášen zvýšený výskyt v krizových situacích, například při povodních (salmonelóza, kampylobakterióza, leptospiróza a listerióza).

Nejčastější případy zoonóz:

Bakteriální zoonózy: kampylobakterióza, salmonelóza, lymská borrelióza, listerióza, tularemie, leptospiróza, brucelóza, ehrlichióza, bartonelóza, ornitóza, mor, antrax, Q horečka
Virové zoonózy: klíšťová meningoencefalitida, lymfocytární choriomeningitida, Horečka West Nile, žlutá zimnice, hemoragické horečky (hantaviry, Lassa, Marburg, Ebola), virová hepatitida E, ptačí chřipka, vzteklina
Parazitární zoonózy: toxoplazmóza, toxokaróza, trichinelóza, trypanozomóza, leishmanióza
Mykotické zoonózy: dermatofytózy, kryptokokóza

Prevence zoonóz
Zejména pacienti s oslabeným imunitním systémem včetně těhotných žen by měli dodržovat určitá opatření, aby riziko nákazy bylo co nejnižší.
Nejdůležitější preventivní opatření:
–  Dostatečně tepelně upravovat stravu z živočišných zdrojů (syrové maso, vejce), pečlivě omývat pomůcky i ruce po manipulaci s nimi. 
–  Důkladně omýt čerstvou zeleninu pod tekoucí vodou bezprostředně před požitím.
–  Nepožívat nepasterizované mléko a výrobky z něj připravené.
–  Chránit se před přisátím klíštěte a správně je odstraňovat zvířatům.
–  Nekrmit domácí zvířata syrovým masem nebo vejci.
–  Pořizovat si koťata a štěňata starší 6 měsíců, očkovaná.
–  Vyloučit možnost kontaktu domácích zvířat s divoce žijícími. (akt. ber, 2015)

Zdroj:
http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2010/08/09.pdf