Zelené knihy

Jde o diskusní dokumenty zveřejňované Evropskou komisí, které se vztahují k určité oblasti politiky. Tyto dokumenty jsou určeny především zúčastněným stranám – organizacím i jednotlivcům – které jsou tímto vyzývány k tomu, aby se zapojily do procesu konzultace a debaty. V některých případech jsou podnětem pro vznik další legislativy.
 

V říjnu 2008 byla uveřejněna např. Zelená kniha o jakosti zemědělských produktů: normy pro produkty, požadavky na hospodaření a systémy jakosti. (kvas)