Zelená kniha o jakosti zemědělských produktů

Jakost zemědělských produktů a potravin je jedním z hlavních témat diskutovaných v EU. Evropská komise vydala v roce 2008 dokument pod názvem ZELENÁ KNIHA o jakosti zemědělských produktů: normy pro produkty, požadavky na hospodaření a systémy jakosti. Cílem zelené knihy bylo vyvolat diskuzi a získat další názory na tuto problematiku.

  • Zelená kniha o jakosti zemědělských produktů (2008), odkaz: EN (europa.eu)

    (kvas)